ÄNDAMÅL

Fonden har bildats av medel som återstod vid avvecklingen av stiftelsen Norrbottens läns konjunkturutjämningsfond för det enskilda skogsbruket. Den årliga avkastningen skall i första hand användas till stipendium för studerande med stark anknytning till Norrbotten och som är i behov av medel för bedrivande av studier vid läroanstalt med skoglig inriktning även på högskolenivå. Därest sådana förhållanden skulle uppkomma att Skogsstyrelsen finner att behov av utdelning av stipendiet ej längre förelägger, äger Skogsstyrelsen besluta om avveckling av fonden för lämpligt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrbottens enskilda skogsbruksstipendiefond
Organisationsnummer:897001-0693
Adress:
  • Skogsstyrelsen
  • Varvsgatan 47
  • 972 33  Luleå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:280 450 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS