ÄNDAMÅL

1. Att sköta Norrbotten Islamiska Center uppbyggnad. 2. Att utföra de fem bönerna, fredagsbönen och högtids böner i moskén. 3. Att ge korrekt information och kunskap om islam till såväl muslimer som andra, samt motverka fördomar. 4. Att anordna kurser, seminarier samt konferenser. 5. Att verka för en svensk muslimsk identitet samt främja mångfaldstänkandet bland våra medlemmar. 6. Att samarbeta med andra svenska eller muslimska föreningar för att förbättra samförstånd och öka samverkan. 7. Att arbeta för främjandet av ett sunt liv bland våra ungdomar fritt från drog- och alkoholberoende. 8. Att arbeta för att motverka all slags diskriminering av våra medlemmar i samhällets alla områden. 9. Att ta hand om dem nya muslimerna samt lära dem religionen. 10. Att hjälpa alla muslimer i Norrbotten så gott som möjligt med deras funderingar och frågor kring islam och andra viktiga frågor. 11. Att stödja muslimerna i deras livsfrågor och vardag som t.ex. När det gäller begravning, vigsel, skilsmässa och mm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrbotten Islamiska Center
Organisationsnummer:802480-2251
Adress:
  • Rödhakegränd 11
  • 974 54 Luleå
Telefonnummer:070-8113743
E-post:ayseduyar93@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:300 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS