ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, skall ungefär sex tiondelar av avkastningen årligen användas för belöning till en familjejordbrukare inom Långaröds socken och till en familjejordbrukare inom Frosta häradsgille för särskilt förtjänstfulla insatser på den brukade gården. Om under ett enskilt år någon lämplig pristagare ej går att finna i Långaröds socken får båda belöningarna utdelas till två därav förtjänta familjejordbrukare i Frosta härad. Belöningarna skall exempelvis i form av inramade diplom och en kristallvas årligen utdelas på hushållningssällskapets årsmöte.Resterande del av den årliga avkastningen äger sällskapet rätt att använda för sådan försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom Färs härad, som kan vara till gagn för det samlade jordbruket.I det fall ändamålet med donationen, av skäl som nu ej kan överblickas, ej går att helt fullfölja, äger hushållningssällskapet rätt att förfoga över kapitalet och avkastningen enligt förvaltningsutskottets beslut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils G Brorssons donation
Organisationsnummer:802479-1033
Adress:
  • Hushållningssällskapet Skåne
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS