ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan kan användas till: 1) understöd och uppmuntran åt arbetsamma och dugliga innehavare av mindre jordbruk inom Bara härad, vilka därom göra ansökan med bestämd uppgift om medlens användande till jordbrukets förbättrande; 2) resestipendier åt unga söner och döttrar till mindre jordbrukare inom samma härad för bedrivande av studier rörande jordbruket eller dess binäringar, varvid företräde skall lämnas åt lämpliga sökande från Lyngby och Genarps socknar; 3) något eller några för jordbruket inom Malmöhus län gagnade ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Collins fond
Organisationsnummer:802479-1058
Adress:
  • Hushållningssällskapet Skåne
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:010-476 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS