ÄNDAMÅL

Hälften av stiftelsens kapital ska utdelas till lämpliga sökanden som anmält sig och andra hälften ska avskiljas för missions ändamål och lika fördelas mellan ACT Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och Kristliga Föreningen av Unga Män i Linköping.Till ansökan skall bifogas intyg om medellöshet, utfärdat av vederbörande myndighet samt intyg, att den sökande är ärlig, ordentlig, absolut nykterist och känd för hedrande vandel med vördnad för lag och rätt, utfärdat av präst i församlingen eller annan trovärdig och tillförlitlig person, som åtnjuter allmänt förtroende och aktning och har kännedom om den sökandes enskilda förhållanden. Sökandens ålder fyllda 15, men ej 30 år. Understödens storlek får högst uppgå till Tjugoettusen (21 000) kronor årligen till samma person, beroende på sökandenas olika behov. Släktingar till mig och min maka äga företräde, om de för övrigt fylla de fordringar här angivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nilla och Georg Zidéns minnesfond
Organisationsnummer:802478-8369
Adress:
  • Linköpings domkyrkopastorat
  • Box 2037
  • 580 02 Linköping
Telefonnummer:013-303500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 561 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS