ÄNDAMÅL

Hälften av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet tills detta uppgår till Etthundratusen (100 000) kronor. Den andra hälften skall uppå ansökan årligen utdelas till Unga män, som äro i behov av understöd för sin utbildning i något yrke eller till viss tjänst. Till ansökan skall bifogas intyg om medellöshet, utfärdat av vederbörande myndighet samt intyg, att den sökande är ärlig, ordentlig, absolut nykterist och känd för hedrande vandel med vördnad för lag och rätt, utfärdat av präst i församlingen eller annan trovärdig och tillförlitlig person, som åtnjuter allmänt förtroende och aktning och har kännedom om den sökandes enskilda förhållanden. Sökandens ålder fyllda 15, men ej 30 år. Understödens storlek växla från lägst Etthundra (100) kronor till högst Ettusen (1000) kronor årligen till samma person, beroende på sökandenas olika behov. Släktingar till mig och min maka äga företräde, om de för övrigt fylla de fordringar här angivits. Om under något år inga ansökningar om understöd inkomma, skall den för denna utdelning av dessa avkastningen av fonden i stället tilldelas Kristliga föreningen av Unge Män i Linköping till dess verksamhet. Då fonden ökats till Etthundratusen (100 000) kronor, skall avkastningen i sin helhet utdelas om lämpliga sökande anmäla sig, dock skall hädanefter hälften av årliga avkastningen avskiljas för missionsändamål och lika fördelas mellan mission, Svenska kyrkans Sjömansvård och Kristliga Föreningen av Unge Män i Linköping. Om inga lämpliga sökande till erhållande av understöd anmäla sig, skall avkastningen i sin helhet lika fördelas mellan ovannämnda institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nilla och Georg Zidéns minnesfond
Organisationsnummer:802478-8369
Adress:
  • Linköpings domkyrkopastorat
  • Box 2037
  • 580 02 Linköping
Telefonnummer:013-303500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 561 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS