ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till förmån för gymnasieelever vid Platenskolan i Motala som,belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flitbelöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott, belöning till elev, för insatser inom elevernas föreningsverksamhet, ellerstipendium åt elev för studier vid skolan eller för fortsatt utbildning, eller mindre rekreationsresa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Motala kommuns skolsamfond för gymnasieelever vid Platenskolan i Motala
Organisationsnummer:802479-1991
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:53 900 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS