ÄNDAMÅL

Ändamålet är att erbjuda människor vård i livets slutskede. Vården skall ges på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredställs (”helhetsvård”). Den vård stiftelsen erbjuder skall ha sin grund och inspiration i kristen diakoni.

Stiftelsen är inte sökbar för privatpersoner och delar inte ut några pengar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Änggårdens Hospice
Organisationsnummer:857501-4595
Adress:
  • Lilla Kapplandsgatan 7 C
  • 421 37 Västra Frölunda
Telefonnummer:031-705 71 75
E-post:info@ahospice.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:153 026 480 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS