ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta i Helsingborg bosatta änkor efter eller döttrar till läkare, köpmän, skeppsredare, sjökaptener, i banker eller affärsföretag anställda tjänstemän och med nämnda kategorier jämförliga och därvid gärna sådana kvinnor, som sett bättre dagar. Detta ändamål får ej vara av den art, att det enligt lag eller andra bestämmelser skall bekostas av skattemedel och stiftelsens avkastning således endast skulle medföra ett lägre skattebidrag.

Här kan pastoratet lägga in valfri information…

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carola Henckels stiftelse
Organisationsnummer:843002-5943
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:042-18 90 00
E-post:helsingborgs.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:1 september — 30 september
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS