ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja och ge stöd åt vetenskaplig forskning om orsakerna till och botemedlen mot organiska nervsjukdomar, företrädesvis multipel skleros, att verka för utbyggnad och förbättring av resurserna för vård och rehabilitering för personer, som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet, att lämna social, psykologisk och humanitär hjälp till behövande personer, som har organiska nervsjukdomar eller skador på nervsystemet, allt i den utsträckning andra hjälpåtgärder från samhällets sida ej står till buds för här nämnda syften.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Neurofonden 1
Organisationsnummer:802006-7347
Adress:
  • Neuroförbundet
  • Box 4086
  • 100 28 Solna
Telefonnummer:08-677 70 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS