ÄNDAMÅL

Stiftelsen Navigator – Skapa tillväxt i skalbara bolag, har som ändamål att stödja utvecklingen av tillväxtledarskapet i mikro- och små bolag (1-49 anställda) vars ledning och ägare har en vilja och ambition att växa omsättningsmässigt och skapa nya arbetstillfällen. Stiftelsen ska verka i hela Sverige. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål bland annat genom att: – Kontinuerligt vidareutveckla, marknadsföra och förvalta Navigator Scaleup-varumärket och konceptet. – Licensiera ut och tillgängliggöra Navigatorkonceptet till regionala noder – som operativt sätter igång och driver Navigatorer. – Utbilda och certifiera personer på Navigator Scaleup konceptet för att de sedan leder och driver Navigatorer ute i noderna. – Etablera och förvalta ett nätverk av certifierade Navigatorcoacher, som görs tillgängliga för processledarna som driver Navigatorerna regionalt. – Kvalitetssäkra nodernas Navigatorprocess. – Stötta noderna/processledarna med data, metoder och verktyg för att driva Navigatorer. – Synliggöra mikro- och småbolagens viktiga roll i vårt samhälle. – Stiftelsen ska stötta projekt och utse personer som kan samverka lokalt, regionalt och nationellt med aktörer och intressenter kopplade till stiftelsens intresseområden. – Stiftelsen får söka pengar för att utveckla konceptet och sådant som stödjer stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Navigator – Skapa tillväxt i skalbara bolag
Organisationsnummer:802481-8703
Adress:
  • Ewa Andersen
  • Box 16249
  • 103 24 Stockholm
Telefonnummer:08-684 206 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS