ÄNDAMÅL

Att i Sverige främja och ge tillgång till musikterapi och musikaktiviteter till förmån för barn och ungdomar som drabbas av fysiska eller psykiska besvär, genom medel som erhållits i form av gåvor, bidrag, och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla Stiftelsen. Om det föreligger behov kan Stiftelsen även anordna musikterapi och musikaktiviteter för andra som har drabbats av fysiska eller psykiska besvär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen MusikBojen
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS