ÄNDAMÅL

Fondens återstående avkastning skall användas till utbetalande av studiestipendier och understöd åt personer, som endera bära det Tigerschiöldska namnet eller härstamma från Eva Åkerlind, född Tigerschiöld, och tillika bära det Åkerlindska (Ackerlindska) namnet. Dessutom må stipendium eller understöd kunna tilldelas person, som – utan att bära det Tigerschiöldska eller Åkerlindska (Ackerlindska) namnet – i första, andra eller tredje led härstammar från person, som från födseln burit det Tigerschiöldska eller Åkerlindska (Ackerlindska) namnet och, i senare fallet, tillika härstammar från Eva Åkerlind, född Tigerschiöld. Skulle ätten Tigerschiöld utslockna och ej heller någon enligt ovanstående bestämmelser stipendieberättigad Tigerschiöldsättling eller avkomling till Eva Åkerlind, född Tigerschild, finnas i livet, skall fonden tillfalla riddarskapet och adeln att användas till understöd åt behövande medlemmar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Eva Tigerschiölds stipendiefond
Organisationsnummer:102016-3919
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS