ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål ska vara att främja det ekonomiska intresset hos anställda, aktieägare och bolag inom Mölnlycke AB-koncernen genom (i) att äga, direkt eller indirekt, och förvalta finansiella instrument eller andra finansiella rättigheter i Mölnlycke AB, org. nr. 556723-5949, eller i annan enhet inom Mölnlycke AB-koncernen, (ii) att mot betalning sälja sådana instrument eller rättigheter, direkt eller indirekt, till nyckelpersoner inom Mölnlycke AB-koncernen i syfte att ta in nya deltagare i vid var tid gällande incitamentsprogram för Mölnlycke AB-koncernen, eller till annan inom ramen för incitamentsprogram för Mölnlycke AB-koncernen, (iii) att mot betalning förvärva sådana instrument eller rättigheter, direkt eller indirekt, från befintliga och före detta nyckelpersoner inom Mölnlycke AB-koncernen i syfte att möjliggöra utträde från vid var tid gällande incitamentsprogram för Mölnlycke AB-koncernen, eller från annan inom ramen för incitamentsprogram för Mölnlycke AB-koncernen, samt (iv) upphämta finansiering för sin verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mölnlycke Incitamentsprogram II
Organisationsnummer:802480-8480
Adress:
  • Mölnlycke Health Care AB
  • Box 13080
  • 402 52 Göteborg
Telefonnummer:031-7223000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS