ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till barns och ungdoms fostran och vård samt att genom bidrag och stipendier hjälpa behövande ungdomar till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessa ändamål skall stiftelsen söka förverkliga dels genom att lämna individuella bidrag till därav förtjänta ungdomar, dels även genom att lämna anslag till sådana föreningar och institutioner, vilka inom länet syssla med barnverksamhet av nämnt slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mjölkdroppen i Visby
Organisationsnummer:834000-3915
Adress:
  • Södervärnsgatan 30
  • 621 46 VISBY
Telefonnummer:0498-216425
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 396 219 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS