ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, stödja åtgärder eller anstalter för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning.

Stipendium och bidrag kan INTE sökas av den som har studiestöd eller studielån från CSN, inte heller om detta har upphört.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Lily Philipsons minnesfond
Organisationsnummer:857201-3434
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:146 001 188 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS