ÄNDAMÅL

Stiftelsen är ägare till och förvaltar det genom statliga och kommunala anslag och frivilliga medel tillkomna Militärhemmet i Karlskrona.

Detta Militärhem har till uppgift:

att vara en tillflyktsort på fritiden för militär personal förlagd till Karlskrona med omnejd ävensom för personal från handelsflottan;

att sörja för god och otvungen förströelse samt bereda de som äger besöka hemmet tillfälle till studier och annan sysselsättning som kan ge största möjliga utbyte av fritiden;

att ordna sammankomster i kristlig anda och genom etisk studieverksamhet bidraga till ungdomens moraliska och religiösa fostran;

att därutöver, så långt resurserna medger, vara till gagn för ungdoms- och föreningsverksamheten i Karlskrona.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Militärhemmet i Karlskrona
Organisationsnummer:835000-2146
Adress:
  • Kyrkogatan 17
  • 371 32 Karlskrona
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS