ÄNDAMÅL

a.att i Mendelska sällskapets anda bidra till ett informationsutbyte i för dem som ägnar sig åt vetenskapliga ärftlighetsstudier och deras praktiska tillämpning eller är intresserade av detta. För detta ändamål anordna möten med föredrag, diskussioner och demonstrationer där hithörande frågor behandlas Vidare bör detta befrämjas genom att så långt som möjligt anordna besök av vetenskapsmän i facket från andra orter i landet och från utlandet b.att väcka intresse för och främja vetenskapliga ärft!ighetsundersökningar samt att överhuvudtaget sprida kännedom om och intresse för ärft!ighets!äran och närstående spörsmål c.att underlätta publicering av ärftlighetsundersökningar

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mendelska sällskapet i Lund
Organisationsnummer:802480-4984
Adress:
  • Mattias Höglund
  • Medicon Village by. 404, Scheelevägen 4
  • 223 63 Lund
Telefonnummer:046-2220393
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS