ÄNDAMÅL

Till Skaraborgs Läns Hushållningssällskap överlämnas trehundrafemtiotusen (350 000) kronor, att under följande villkor förvaltas av Hushållningssällskapet som särskild fond, benämnd Skaraborgs Läns Mejeriförbunds fond för mjölkproduktion i Skaraborgs län. Fondens avkastning ska disponeras för stödjande av mjölkproduktion i Skaraborgs län genom anslag till forsknings- och försöksverksamhet. Hushållningssällskapet har årligen att till Skaraborgs läns Mejeriförbund, eller den förbundet härtill utser, avlämna redogörelse för fondmedlens disposition. Skulle hushållningssälskapet status förändras på sådant sätt, att sällskapet inte längre kan betraktas såsom en jordbrukarsammanslutning med en ombudsförsamling såsom beslutande organ, ska fonden överlämnas till den organisation, som kan bedömas vara den i detta sammanhang lämpligaste representanten för länets jordbrukare. Skulle sådant överlämnande bli aktuellt, ska Sällskapet, innan dess status förändras, härom besluta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mejeriförbundets Fond För Mjölkproduktionen I Skaraborgs Län
Organisationsnummer:802479-0068
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:365 955 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS