ÄNDAMÅL

Fondens realvärde skall i görligaste mån bibehållas genom att behövlig del av avkastningen tillföres fondens kapital. Den del av fondens avkastning, som därefter står till förfogande, skall användas till nytta och glädje för barn och ungdomar, företrädesvis genom utdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marianne Klings minne
Organisationsnummer:855101-7885
Adress:
  • Vasa Församling
  • Vasa Kyrkoplan 1
  • 41127 Göteborg
Telefonnummer:031-7318670
E-post:vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:448 262 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS