ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och stimulera enskilda så att en bättre individuell hälsa och social utveckling främjas – regionalt nationellt och globalt. Särskilt fokus ska rikas på att främja lika och likvärdig tandvård oavsett bostadsort. Stiftelsen ska även kunna bedriva hjälpverksamhet bland behövande för att öka livskvaliteten. Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer. Medlemmar av familjen Majid får inte ta emot bidrag från Stiftelsen eller på annat sätt uppträda som destinatärer. Med medlem av familjen Majid avses föräldrar, avkomlingar, samt samboende, partner eller make/maka till Dina och Sermed Majid. Anställda i företag som grundats av någon av Dina eller Sermed Majid får inte ta emot bidrag från Stiftelsen eller på annat sätt uppträda som destinatärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mayson och Rostam
Organisationsnummer:802481-8505
Adress:
  • Innvatio
  • Edvard Griegsgången 13, 1 tr
  • 164 32 Kista
Telefonnummer:0739-188144
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS