ÄNDAMÅL

Av räntan tages först till underhåll och prydande årligen av vår gravplats i Skurups kyrkogård i all framtid. Resten av räntan, med undantag av en halv procent, som årligen tillföres kapitalet, skall användas till kläder och nödvändighetsvaror åt fattiga och flitiga skolbarn och konfirmander, främst dem av oäkta börd och tillhörande Skurups köping. Dock skall först, efter vården av gravarna, betalas till mina ovannämnda jungfrur etthundra kronor till vardera om året, som pension så längde de lever. Om det så skulle bliva råd, kan även fattiga sjuklingar eller nödställda äldre personer få hjälp av fondens avkastning, efter noggrann prövning av förvaltarna och revisorerna av fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mathilda och Nils Borgströms donation
Organisationsnummer:848000-5845
Adress:
  • Skurups Kommun
  • Stora Torgsgatan 4
  • 274 80 Skurup
Telefonnummer:0411-536000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS