ÄNDAMÅL

Medel ur fonden skall i första hand utdelas såsom pensioner eller understöd åt behövande i Göteborg bosatta och myndiga döttrar, änkor eller ogifta, till avlidna handlande eller hantverkare i Göteborg. I andra hand kan medel utdelas till kvinnor som är bosatta i Göteborg och bedöms vara i behov av understöd. Avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

Det årliga belopp, som tilldelas en pensions- eller understödstagare skall utgöra 1/3 av basbeloppet, men skall den, som för ett år erhållit understöd, därigenom icke vara förhindrad att fortfarande för ett år i sänder utses till pensions- eller understödstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond
Organisationsnummer:857500-4182
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS