ÄNDAMÅL

Gåvomedlen får ianspråktagas för att betala kostnaderna för trivselfrämjande åtgärder som kan förbättra miljön för patienter, deras anhöriga samt vårdpersonal.

Enligt påkallat önskemål av donator synes det angeläget att viss del av medlen avsättes för iordningställande av sällskapsrum att nyttjas av patienterna, deras anhöriga respektive vårdpersonalen.

Såsom andra tänkbara personalvårdande åtgärder föreslås t.ex. deltagande i konferenser, studiebesök, studiecirklar eller motsvarande att utgå till vårdpersonal med undantag av läkarpersonal, som får anses tillgodosedd.

Av medlen får såväl kapitalet som avkastningen härav förbrukas. Medlen är icke avsedda att användas för sjukhusets normala driftskostnader eller redan planerad ombyggnad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margaretafonden
Organisationsnummer:802403-1182
Adress:
  • Region Stockholm, Donationsfondsförvaltningen
  • Box 30215
  • 104 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:0709707339
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS