ÄNDAMÅL

4. Såväl avkastning som kapital används enligt beslut av rektor efter samråd med personal och elever till:

belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,

belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp. skola eller åt gymnastik eller idrott,

stipendium för fortsatt utbildning,

hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,

studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller

förvärv av material m.m.

5. Hänsyn skall tagas till de ursprungliga fondbestämmelserna i den utsträckning som finnes lämplig.

7. Stiftelsens medel må icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mariefreds samfond för grundskolan
Organisationsnummer:819500-4067
Adress:
  • Strängnäs kommun
  • 645 80 Strängnäs
Telefonnummer:0152-29100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS