ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, vid varje vårtermins avslutning utdelas till en av personalkonferensen vid gymnasieskolan i Oskarshamn utsedd elev vid skolan, som ådagalagt intresse för undervisning, flit, uppförande och god ordning. Vid valet av stipendiat skall mindre avseende fästas vid vederbörandes högre eller lägre betyg; avgörande skall vara, att vederbörande ådagalagt de egenskaper, ovan angivits.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konsul Axel Bohman och fru Beda Bohmans stipendiefond
Organisationsnummer:832800-4570
Adress:
  • Oskarshamns kommun
  • Box 706
  • 572 28 Oskarshamn
Telefonnummer:0491-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS