ÄNDAMÅL

Fondmedlen skall i första hand riktas mot sjukhusets profilområden – traumatologi, hjärt- och kärlsjukdomar, tumörsjukdomar, neuropsykiatriska sjukdomar, hormon- och utvecklingsrubbningar, allergi och andra överkänslighetssjukdomar, barnsjukdomar samt vårdvetenskap och samhällsmedicin.

Beviljade fondmedel får i första hand användas till tillfälliga utgifter, t ex köp av utrustning och arvodering av personal samt i andra hand för resor för att inhämta kunskap om nya behandlingsmetoder eller för att inbjuda gästföreläsare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karolinska sjukhusets fond för klinisk forskning och utveckling
Organisationsnummer:802404-5380
Adress:
  • Region Stockholm, Donationsfondsförvaltningen
  • Box 30215
  • 104 25 STOCKHOLM
Telefonnummer:0709707339
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS