ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är atta/ bevara natur och vilt inom Gunnebos natur- och viltvårdsområdeb/ anordna sång och/eller musik på Gunnebo – Margaretas Gunnebodagc/ anordna friluftsgudstjänster på Gunnebo under Stensjökyrkans ledningd/ anordna på Gunnebo eller i Naturvårdsföreingens stuga i Gunnebodal trivselkvällar/trivselarrangemang för pensionärer och/eller handikappade bosatta i Mölndale/ stödja ändamål, som kan vara till gagn för Gunnebos bevarandeStiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10% av nettoavkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margareta Sparres fond för bevarande av Gunnebos natur och kultur
Organisationsnummer:852000-4972
Adress:
  • Birgitta Forsén
  • Fredsgatan 7
  • 431 67 Mölndal
Telefonnummer:031-209438
E-post:birgittaforsen@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS