ÄNDAMÅL

Av egendom ska bildas en fond som förvaltas av Skaraborgs läns hushållningssällskap. Avkastningen därav ska utdelas med högst tusen (1 000) kronor till därav förtjänta lantbruksmödrar, med företräde för lantbrukarhusmödrar från Varaslätten, efter samma grunder som Markska fonden i Älvsborgs län. Av fondens årliga avkastning ska minst 10 procent läggas till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Blomqvists donation
Organisationsnummer:802479-0100
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:97 677 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS