ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen lagts till kapitalet återstoden användas till att ekonomiskt stödja personalen, då förkovran inom respektive verksamhetsområde sökes medelst utrikes resa och då detta bedömes ej kunna inrymmas inom ramen för ordinarie budget. Ämnesområdena arkeologi och historia prioriteras av fondens styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malmö Museers rese- och fortbildningsfond
Organisationsnummer:846006-0034
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS