ÄNDAMÅL

Användas/utdelas till vetenskaplig medicinsk forskning vid Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Forskning rörande neurologiska sjukdomstillstånd – däribland forskning med särskild inrikting på förhållanden avseende smärtlindring – ges företräde vid fördelningen av tillgängliga medel. Vidare att framgångsrika yngre forskare – och därmed menar vi personer under c:a 50 års ålder – ges företräde ifall alternativ förekommer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Gunnar och Siri Almroths, Västra Alstad, Minnesfond
Organisationsnummer:802480-2764
Adress:
  • Lunds Universitet, Stiftelseavdelninge
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-2220000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS