ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål har till ändamål att främja skydd, wård, uppfostran och tillbörlig undervisning, såväl i boklig kunskap som handaslöjd, åt, till en början, Sex, men flera om tillgångarna så medgifva, fattiga äfvensom wärnlöse flickebarn af ålder emellan Sex och Tjugo år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Malin Gyllenkroks vårdanstalt för fattiga värnlösa flickor
Organisationsnummer:802480-4471
Adress:
  • Swedbank AB, Stiftelsetjänster
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS