ÄNDAMÅL

Stipendiet (stipendierna) skola utdelas till sådan elev (sånana elever), som under kursen ådagalagt flit och föredömligt uppträdande samt kunnat tillgodogöra sig utbildningen vid skolan på ett förtjänstfullt sätt samt visat god kamratanda och i sitt handlande ådagalagt intresse för och kunskap om jordbrukets föreningsrörelse, den ekonomiska såväl som den fackliga. Sedan fondkapitalet uppgått till sjutusen (7000) kronor, lägges minst en tiondel (1/10) av den årliga ränteavkastningen till fondkapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Major Ragnar Aaby- Ericsson stipendiefond
Organisationsnummer:829502-2175
Adress:
  • Hushållningssällskapet KKB
  • Flottiljvägen 18
  • 392 41 Kalmar
Telefonnummer:0480-15670
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:51 218 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS