ÄNDAMÅL

Räntan utdelas årligen den 9 december till två kvinnliga pauvres honteux som någon längre tid tillhört staden och äro där bosatta. Lika stort belopp tilldelas de två bidragstagarna. Behövande personer i släkt med någon av makarna Maechel äga företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maechels gåva
Organisationsnummer:802480-4224
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:365 654 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS