ÄNDAMÅL

Lärarkollegierna vid grundskolans låg- och mellanstadium i Säffle kommun använder del av den i § 1 disponibla avkastningen till förmån för elever vid låg- och mellanstadiet i Säffle kommun företrädesvis för a) Belöning eller uppmuntran till elev som visat god kamratanda, goda prestationer eller berömvärd flit. b) Belöning till elever i ämnet slöjd. Skolstyrelsen använder del av den i § 1 disponibla avkastningen till förmån för a) Inköp till slöjdsalar av extrautrustning, som inte är upptagen i Skolstyrelsens utrustningslistor för slöjdsalar. b) Bidrag till slöjdlärares deltagande i slöjdkurser och studiebesök. c) Inköp av verktygsuppsättningar för fritidsgrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Major och fru C F Ugglas slöjdskolefond
Organisationsnummer:874400-6373
Adress:
  • Säffle kommun
  • 661 80 SÄFFLE
Telefonnummer:0533-681 000
E-post:kommun@saffle.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 572 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS