ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja svensk handboll. Detta kan ske genom exempelvis stöd och bidrag till nyskapande insatser för ledarskaps- och talangutveckling, företrädesvis på högre nivå, samt för utveckling av kunskap, kvalitet och affärsmässighet. I första hand ska avkastningen (exempelvis räntor och utdelningar) på Stiftelsens tillgångar användas för att främja Stiftelsens ändamål. Även kapitalet får användas för främja Stiftelsens ändamål i den mån Stiftelsens styrelse finner det lämpligt, dock inte i snabbare takt än att Stiftelsen får en varaktighet av minst 25 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen M9 till Anders Nissens minne
Organisationsnummer:802481-9958
Adress:
  • Pandox
  • PO Box 15
  • 101 20 Stockholm
Telefonnummer:0708-11 75 93
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS