ÄNDAMÅL

Sedan denna fond uppgått till minst trettiotusen /30 000/ kronor, skall genom drätselkammarens försorg varje år upplupna räntor utdelas till sådana behövande inom Trelleborgs stad som drätselkammaren genom vederbörande kan finna därtill berättigade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magnus Jönssons donationsfond
Organisationsnummer:847000-5672
Adress:
  • Trelleborgs kommun
  • Algatan 13
  • 231 42 Trelleborg
Telefonnummer:0410-73 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:188 534 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS