ÄNDAMÅL

[–] räntan skall användas till behövande eller allmännyttiga ändamål inom kommunen [–]. Enligt Kammarkollegiets beslut 2010-08-19, dnr 430-3025-10, får stiftelsen förbruka kapital och ränta för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen M E Nelanders minnesfond
Organisationsnummer:844000-6552
Adress:
  • Landskrona Stad, Ekonomiavdelningen
  • 261 80 Landskrona
Telefonnummer:0418-47 00 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS