ÄNDAMÅL

Till Nelanders gravfond avsättes 50.000 Kr. varav uppsättes en ev. två gravstenar med inskription = ”Nelanders Familjegrav” =. Räntan av det kapitalet som sedan blir över får Fröken Estella Kjellander uppbära så länge hon lever och vill väl vårda gravplatsen. [–] Såväl medlen till fastighetens underhåll Kr. 10.000, samt medlen avsatta till gravfonden förvaltas av Sankt Ibb kommunalfullmäktige, vilken även uppsätter gravstenarna [–]. I övrigt får endast räntan av nämnda kapital disponeras av kommunalfullmäktige å Sankt Ibb.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen M E Nelanders gravfond
Organisationsnummer:802481-9800
Adress:
  • Landskrona Stad, Ekonomiavdelningen
  • 261 80 Landskrona
Telefonnummer:0418-47 00 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS