ÄNDAMÅL

Fondens avkastning får användas: I första hand till att för hemvärnsman eller medlem av dennes familj täcka sådant särskilt behov som uppkommit vid frivillig kommunal beredskapsinsats och som inte kan tillgodoses inom ramen för gällande bidragsförfattningar. I andra hand till att för hemvärnsman eller medlem av dennes familj täcka behov som p g a tjänstgöringen uppkommit och inte kan tillgodoses inom ramen för gällande bidragsförfattningar. I tredje hand till anskaffning av priser för att stimulera hemvärnsmän till deltagande i utbildning, övningar och tävlingar. Detta nya ändamål för fonden innebär att medlen kan komma till användning i situationer som kan uppkomma i dagsläget t ex vid beredskapssituationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Luftvärnsfonden
Organisationsnummer:894000-7290
Adress:
  • Umeå kommun, ekonomikontoret
  • 901 84 Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:224 814 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS