ÄNDAMÅL

Förvaltaren må av kapitalet anslå ett skäligt belopp till färdigställande av planerat soldattorp. Stiftelsens medel och avkastning skall utdelas i enlighet med de stadgar för förvaltningen av invalidbeväringskassorna i Västerbottens län som Kungl. Maj:t fastställt den 19 oktober 1906 så länge till utdelning berättigade personer finnes. Därefter må medel och avkastning användas till hemvärnets verksamhet eller till stipendier åt ungdom inom kassans förvaltningsområde för yrkesutbildning på jordbrukets område eller annan liknande utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lövånger sockens invalidbeväringskassa
Organisationsnummer:802479-5265
Adress:
  • Burträsk-Lövånger pastorat
  • Kyrkogatan 1
  • 937 31 Burträsk
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:46 872 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS