ÄNDAMÅL

Räntan å fonden utdelas varje år den 1 oktober – min Broder Grosshandlanden Emil Roths dödsdag för 7 år sedan – dock ej utöver högst 20 kr till varje person enligt nedanstående bestämmelser och skulle något år ej finnas nödiga personer för ändamålet, så lägges det överskjutande av räntan till kapitalet och blir sedan, efter kapitalets tillväxt till jämnt högre tusental kronor, en större utdelning till flera värdiga understödstagare- avsikten med hela fonden är att med räntan därå något glädja och lätta livets svårigheter för de barn, unga eller även äldre personer inom församlingen, som oförskyllt vanföra och lytta till kropp eller själ, likväl föra ett rättförs och gudfruktigt levnadssätt – i motsatt fall i levernet lämnas ingen hjälp!- Dock är ej meningen att härmed minska den lagliga fattigvård, som möjligen tillkommer dessa olyckliga personer att av församlingen utfå och få dessa gåvor vid fattigvårdsbidragets bestämmande för året aldrig tagas i betraktande –

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ludvika Bruks Ägares fond
Organisationsnummer:802480-5577
Adress:
  • Ludvika kommun
  • Stöd- och Styrningsförvaltningen, Ekonomienheten
  • 771 82 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-860 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 596 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS