ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas: I första hand för ekonomiskt stöd till behövande efterlevande makar, sambor eller barn efter lantmätare i Västerbottens län. I andra hand till stipendium för yngre personer med anknytning till Västerbottens län för förkovran inom lantmäteriområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen LP Ågrens donationsfond
Organisationsnummer:802480-6815
Adress:
  • Lundgren
  • Pastorsvägen 32 B
  • 903 62 Umeå
E-post:salunkan@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:163 811 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS