ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lokal och nationellt stärka Sveriges ställning genom att främja barn och ungdomars hälsa, utbildning, föreningsliv och idrott med särskilt fokus på handboll. Stiftelsens ändamål ska främst tillgodoses genom byggandet och drivandet av en jämlik mötesplats för barn och ungdomar, LSK-hallen belägen på fastigheten Mesen 7, som främjar rörelse, gemenskap och hälsa i idrottsföreningen Lidingö SK handbolls regi. Stiftelsen kan fullfölja ändamålet genom att bidra till eller i egen regi bygga, driva eller stödja skapandet av även andra jämlika mötesplatser, så som idrottshallar, som främjar rörelse, gemenskap och hälsa för ungdom och barn, samt lämna utbildningsstipendier och föreningsbidrag. Stiftelsen får inom ramen för sitt ändamål bedriva verksamhet genom hel- eller delägda företag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen LSK-hallen
Organisationsnummer:802481-6566
Adress:
  • AB Interscan
  • Korsfararvägen 20
  • 181 40 Lidingö
Telefonnummer:707204040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS