ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela premier/stipendier till elever vid Löftadalens folkhögskola – som belöning och uppmuntran för berömvärd flit, – som belöning för gott kamratskap, – för fortsatt utbildning efter genomgången utbildning, – som hjälp till studier eller studieresa inom- eller utomlands. Medel ur stiftelsen kan också användas som bidrag till nordisk elev för studier vid skolan. Av den årliga avkastningen skall 10 % läggas till kapitalet. Vid utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna. Utdelning får inte ske för sådana ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas samfond
Organisationsnummer:802479-9176
Adress:
  • Box 517
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-134800
E-post:regionen@regionhalland.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 977 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS