ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, sedan 1/10 av årlig avkastning lagts till kapitalet, den sammanlagda summan av två års, därefter återstående avkastning skall varje år före vårterminens slut bortgivas till en kvinnlig eller manlig studerande av Smålands nation, som ägnar sig åt nyspråkliga- eller medicinska studier och som genom flit och framgång i dessa gjort sig därav välförtjänt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen lka Ekwalls stipendium
Organisationsnummer:802479-4292
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS