ÄNDAMÅL

Av för varje år upplupen ränta skall 10 % avsättas till kapitalet. Övrig avkastning skall användas till blomstersmyckning i Parkgården, Nässjö.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lisa och Tage Gudéhns minnesfond
Organisationsnummer:802479-0316
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-51 80 00
E-post:ekonomi@nassjo.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 364 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS