ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning läggs minst 1/10 till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall årligen utdelas som ett eller flera stipendier till personer som är verksamma inom kulturens område. Sökanden skall vara verksam inom Jönköpings kommun. Stipendium utgår i första hand för utbildning inom eller utom landet men kan också avse främjande av verksamhet helt eller delvis inom kommunen. Om skäl föreligger kan avkastningen reserveras till nästkommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lions club Jönköping stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3872
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:254 020 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS