ÄNDAMÅL

Genom köpehandling denna dag har jag till Östersund stad försålt fastigheten nr 1 i kvarteret Auditören i stadsdelen Staden i Östersund. I köpehandlingen har överenskommits, bl.a. att efter mitt frånfälle de byggnader å fastigheten, som anses vara av kulturhistoriskt värde men som på grund av tomtens eventuella användning för genomförande av stadsplaneändring eller för annat liknande stadens ändamål måste borttagas, skola genom stadens försorg nedläggas och överlämnas till Föreningen Gamla Östersund för att genom föreningens försorg återuppföras och bevaras på därför lämplig plats. Legatet å sextiotusen kronor skall av föreningen användas företrädesvis till att bestrida kostnaderna för återuppförande och bevarande av ovannämnda byggnader och, så långt det därutöver förslår, av andra byggnader inom staden, som äro särskilt ägnade att belysa byggnadssätt och näringsliv under stadens äldre skeden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linda Olséns donationsfond
Organisationsnummer:893200-4354
Adress:
  • Föreningen Gamla Östersund
  • Rådhusgatan 42
  • 831 34 Östersund
Telefonnummer:063-12 13 24
E-post:stadsm.osters@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:145 723 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS