ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall tillfalla Kyrkans barnverksamhet samt konfirmand- och ungdomsarbetet inom Hede församling. Beloppet får delas ut till endast en eller fler av nämnda verksamheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linas Minnesfond
Organisationsnummer:893202-5516
Adress:
  • Härjedalens pastorat
  • Råndalsvägen 12
  • 840 93 Hede
Telefonnummer:010-470 01 00
E-post:harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:134 190 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS