ÄNDAMÅL

Att medel som erhållits som gåva till och förvaltas av stiftelsen stödja och stimulera
a) elever vid Hörby Lärcenter som har speciella behov eller
b) personal vid Hörby Lärcenter som gör speciella insatser för dessa elever.
I båda fallen skall sökande i sin ansökan visa att sökta medel kommer att användas till fortsatt lärande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Linda Björkqvists Minnesfond
Organisationsnummer:802481-1914
Adress:
  • Tommy Svensson
  • Dalgatan 4A
  • 242 33 Hörby
Telefonnummer:070-5213226
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS